CHARIOT TOP GROUP B.V.

W styczniu 2018 roku spółka Chariot Top Group B.V., przez podmiot zależny Chariot Group B.V., kupiła od ARES/AXA/APOLLO RIDA portfel 28 nieruchomości składający się z dziewięciu centrów handlowych M1, 12 hipermarketów, czterech tzw. Power Parków oraz trzech samodzielnych marketów budowlanych. Całkowita powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości (GLA) wynosiła około 704 tys. mkw.

Transakcja została częściowo sfinansowana kredytem bankowym w wysokości blisko 635 milionów euro udzielonym przez HSBC.

Portfolio zostało następnie podzielone na mniejsze części, pasujące do strategii rozwoju i akwizycji funduszy oraz firm działających na polskim rynku retail, i w dalszej kolejności sprzedane. W międzyczasie w większości obiektów z sukcesem renegocjowano umowy z najemcami i podjęto szereg inicjatyw podnoszących atrakcyjność aktywów dla potencjalnych kupców.

Zobacz więcej