ESG

W Griffin Capital Partners jesteśmy zaangażowani w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, wspierając w ten sposób zrównoważone praktyki biznesowe. Globalny kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wzmocnił nasze przekonanie o tym, jak duże znaczenie w miejscu pracy mają kwestie społeczne i ekonomiczne oraz model zarządzania. Wdrażając innowacyjne rozwiązania zwiększamy wysiłki na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska, aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju gospodarki. Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, tworzenie miejsc pracy i oferowanie możliwości rozwoju, aby sprostać wymogom dzisiejszych czasów. Celem naszych działań jest bowiem zrównoważona przyszłość.

WPROWADZENIE

W Griffin Capital Partners jesteśmy zaangażowani w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych, wspierając w ten sposób zrównoważone praktyki biznesowe. Globalny kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wzmocnił nasze przekonanie o tym, jak duże znaczenie w miejscu pracy mają kwestie społeczne i ekonomiczne oraz model zarządzania. Wdrażając innowacyjne rozwiązania zwiększamy wysiłki na rzecz społeczeństwa i środowiska, aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju gospodarki. Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, tworzenie miejsc pracy i oferowanie możliwości rozwoju, aby sprostać wymogom dzisiejszych czasów. Celem naszych działań jest bowiem zrównoważona przyszłość.

W odpowiedzi na wymagania, jakie współcześnie stawiane są przed nowoczesnymi biznesami, stworzyliśmy jasną, wspólną wizję działań w ramach kryteriów ESG, które tworzą nierozerwalną całość i przejawiają się we wszystkich naszych aktywnościach – od dbania o dobre samopoczucie pracowników, poprzez dbałość o otaczającą nas przyrodę, po inwestowanie w sposób zrównoważony. Dzięki naszym wysiłkom pandemia COVID-19 nie zakłóciła naszego modelu prowadzenia działalności, ani nie zmniejszyła wydajności naszej pracy. Chociaż czas pandemii radykalnie zmienił rzeczywistość, w której funkcjonujemy, wizja, misja i cele Griffin Capital Partners pozostały niezmienne, dzięki zasadom stanowiącym DNA naszej organizacji, które obejmują takie obszary jak zgodność z przepisami i etyka, kapitał ludzki oraz ład korporacyjny. Wprowadzając działania w ramach ESG kierowaliśmy się naszymi najważniejszymi wartościami, dlatego mogliśmy zareagować szybko i skutecznie. Choć strategie ESG często powstają w reakcji na zdarzenia zewnętrzne, my postanowiliśmy wdrożyć strategię inside-out (czyli działając od wewnątrz do zewnątrz), dzięki czemu jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać nasz potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju i wprowadzać zmiany w naszej bieżącej działalności. Poprzez przyjęcie standardów ESG, zaangażowanie w zrównoważony rozwój firmy jest strategicznie powiązane z naszą działalnością inwestycyjną. Nieustannie dążymy do osiągania coraz lepszych wyników, a naszym nadrzędnym celem jest zgodność ze standardami GRI, dzięki czemu będziemy w stanie budować zrównoważoną przyszłość.

 • KWESTIE ŚRODOWISKOWE
  KWESTIE SPOŁECZNE
  ŁAD KORPORACYJNY
  • Zarządzanie zużyciem mediów
  • Certyfikaty ekologiczne dla budynków
  • Efektywna gospodarka odpadami
  • Optymalizacja zużycia wody i energii
  • Ograniczenie emisji CO₂
  • Wykorzystanie nowoczesnych, ekologicznych technologii
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Dobrostan pracowników
  • Programy zaangażowania społecznego
  • Kultura różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu
  • Działalność charytatywna
  • Kultura kształcenia i rozwoju zawodowego
  • Etyka w biznesie
  • Procedury przeciwdziałania korupcji i praniu brudnych pieniędzy
  • Ogólna polityka dotycząca zgodności z przepisami
  • Sesje szkoleniowe dotyczące zarządzania ryzykiem
  • Ochrona IT i danych osobowych
NASZE PODEJŚCIE

W Griffin Capital Partners przyjęliśmy trzyelementową strategię dotyczącą kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych naszej firmy. Jej celem jest rozwój poprzez udoskonalanie naszych procedur (developing), promowanie poprzez wspieranie naszych pracowników (promoting) i maksymalizacja poprzez osiąganie jak najlepszych wyników (maximising). W naszym podejściu chcemy przede wszystkim w równym stopniu skupić się na każdym z trzech głównych kryteriów ESG.

 1. Doskonalenie – dbając o rozwój skupiamy się przede wszystkim na udoskonalaniu naszych obecnych procedur i strategii, a także na dostosowywaniu ich do wymagań obecnych czasów.
 2. Promocja to dla nas przede wszystkim dbanie o to, aby nasi pracownicy i partnerzy byli świadomi zagrożeń, przed którymi stoi nasza firma, ale także możliwości, które oferujemy. Skupiamy się na wzmacnianiu pozycji naszych pracowników i tworzeniu warunków do tego, aby mogli z powodzeniem wprowadzać zmiany na lepsze.
 3. Maksymalizacja – w ramach maksymalizacji dbamy o zapewnienie ciągłości działania, uwzględniając długoterminowe zarządzanie ryzykiem z obszarów ESG. Skupiamy się na kapitalizacji wartości, monitorowaniu postępów i podejmowaniu działań, które pozwolą osiągnąć najlepsze wyniki.
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
 • Współcześnie głównymi zagrożeniami dla środowiska są globalne zanieczyszczenia lądów i wód, nadmierne rybołówstwo, wylesianie, zakwaszanie gleby i wiele innych szkodliwych zjawisk. Wraz ze wzrostem światowej populacji i wywieraniem coraz większego wpływu na planetę rośnie liczba zagrożeń, z którymi musimy się zmierzyć. Jako firma zdajemy sobie sprawę, że podejmując odpowiednie działania możemy ochronić środowisko i zachować je dla przyszłych pokoleń. Z tego powodu podejmujemy szereg istotnych działań, które mają na celu dokonanie znaczącej zmiany.
 • Efektywnie gospodarujemy odpadami. W każdej ogólnodostępnej kuchni pracowniczej posiadamy specjalne kosze do sortowania śmieci, które pomagają w prawidłowej segregacji, zmniejszając w ten sposób wpływ naszego miejsca pracy na środowisko.
 • Nieustannie wdrażamy innowacyjne technologie. W celu ograniczenia zużycia wody i plastikowych butelek wprowadziliśmy ekologiczne dystrybutory wody ze specjalnym dotykowym panelem sterowania, które przeciwdziałają jej marnowaniu. Ponadto nasze dystrybutory są bezpieczne dla środowiska i spełniają normy RoHS – unijnej dyrektywy dotyczącej ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji.
 • Głównym celem naszej strategii dotyczącej zużycia energii elektrycznej jest zapewnienie pracownikom jak najbardziej komfortowych warunków przy jak najmniejszym jej zużyciu. Aby to osiągnąć zainstalowaliśmy specjalne, ekologiczne oświetlenie, zapewniające optymalny pobór prądu. Wykorzystujemy energooszczędne, indywidualnie sterowane źródła światła LED, wyposażone w czujnik ruchu. Oświetleniem zewnętrznym steruje programowalny kontroler wykorzystujący czas astronomiczny. Aby ograniczyć niepotrzebne zużycie światła, stosujemy także automatyczną kontrolę wewnętrznych urządzeń oświetleniowych zainstalowanych wzdłuż przeszklonych fasad. Oświetlenie elewacyjne ograniczyliśmy do parteru i głównego wejścia.
"ZIELONY" BUDYNEK

W architekturze i budownictwie coraz większe znaczenie przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska. W Griffin Capital Partners wierzymy, że naszym obowiązkiem – jako mieszkańców ziemi jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich wdrażanie. Nasz nowy budynek biurowy został wybudowany zgodnie z wymogami certyfikacji ekologicznych, a także wymagań adaptacji do zmian klimatycznych.

 • Nasz budynek biurowy uzyskał prestiżowy certyfikat LEED Platinum. System certyfikacji LEED (ang. Leadership in Energy and Environmental Design) promuje idee projektowania budynków w sposób ograniczający do minimum ich wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów. LEED to zestaw wytycznych tworzących system oceny, zgodnie z którym budynki oceniane są w oparciu o standardy USGBC. Pod uwagę brane są wszystkie aspekty projektu – lokalizacja budynku, działka gruntu, zużycie materiałów, energii elektrycznej i wody, jakość powietrza w pomieszczeniach i wpływ na kwestie zdrowotne, innowacyjność projektu oraz wpływ zastosowanych rozwiązań architektonicznych na środowisko. W zależności od liczby zdobytych punktów, dana inwestycja może przejść certyfikację na poziomie Certified, Silver, Gold lub Platinum. Najwyższym poziomem certyfikatu LEED jest ten ostatni i taki właśnie uzyskał nasz biurowiec.
 • Kluczowym elementem projektu architektonicznego naszego budynku jest ochrona bioróżnorodności. W biurowych przestrzeniach uwzględniono bujną roślinność, a także stworzono wewnętrzne ogrody. Mech (Bryophyta) porastający ściany naszego biura nie wymaga podlewania i jest jedną z najefektywniej przetwarzających dwutlenek węgla roślin na świecie. Nasze biuro posiada również kilka zielonych tarasów z gęstą roślinnością o łącznej powierzchni 210 mkw.
 • Nasze biuro nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie systemy zostały wyposażone w odpowiednie filtry, tłumiki i rozwiązania wygłuszające.
 • Drzewa posadzone na dachu dolnej części budynku tworzą wraz z krzewami i bylinami spójną z ogrodem aranżację. Kondygnację techniczną na dachu oraz budynek gospodarczy osłania drewniana kratownica, po której na najwyższym poziomie tarasu wspina się akebia pięciolistna i bluszcz. Estetyczny aspekt przestrzeni definiuje struktura samego budynku z widocznymi elementami konstrukcyjnymi – betonowymi słupami i sufitami o wyrazistych fakturach, a także instalacjami. Otwarte przestrzenie poszczególnych kondygnacji biurowca zbiegają się w centralnym punkcie budynku – trzypoziomowym patio, które stanowi wewnętrzny ogród. Okalają je porośnięte roślinnością ściany, nadając niepowtarzalny mikroklimat wnętrzu zwieńczonemu świetlikiem. Ściany na trzech kondygnacjach obsadzone są jednorodnie odmianą fikusa, tworząc spokojną atmosferę spokoju i odosobnienia.
 • W naszym budynku zainstalowano również stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery.
 • W przeciwieństwie do większości biurowców, w naszym budynku okna można swobodnie otwierać, aby ograniczyć czas pracy klimatyzacji. Dodatkowo producentem systemu klimatyzacyjnego jest firma, której rozwiązania cechują się najmniejszym wpływem na środowisko, w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Zastosowany w niej czynnik chłodniczy R1234ze ma współczynnik GWP (ang. Global Warming Potential) wynoszący tylko 6 (czyli najwyższy), co oznacza najmniejszą możliwą ilość czynnika chłodniczego uwalnianą do atmosfery w sposób niekontrolowany.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W Griffin Capital Partners w sposób zgodny z zasadami etyki, a jednocześnie efektywny czuwamy nad dobrym samopoczuciem i dbamy o bezpieczeństwo wszystkich pracowników naszej firmy. Wybuch pandemii COVID-19 wymagał szybkiej reakcji, co jeszcze dobitniej uzmysłowiło nam, że dobra organizacja i zintegrowane działanie są niezbędne, abyśmy mogli wspólnie – jako firma – stawić czoła wyzwaniom. Jednocześnie przywiązujemy szczególną wagę do trzech podstawowych praw pracowniczych:

Prawa do wiedzy o kwestiach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
Prawa osoby do uczestniczenia w decyzjach, które mogą jej dotyczyć.
Prawa do odmowy wykonywania pracy, która mogłaby zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu.
 • W odpowiedzi na pandemię wprowadziliśmy rygorystyczne środki ochrony dotyczące wszystkich pracowników. Szybko podjęliśmy odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników – m.in. umożliwiliśmy codzienne wykonywanie testu na COVID.
 • Na bieżąco wdrażamy procedury dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, promując najlepsze praktyki w tym zakresie. Stosujemy ergonomiczne meble oraz promujemy regularny wysiłek fizyczny i sport. Dzięki naszym zasadom pracownicy wiedzą, jak uczynić pracę przed ekranem komputerowym mniej uciążliwą. Stanowią one także swoisty przewodnik po zakazach i zaleceniach, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Protokół BHP określa m.in. wymóg posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danej pracy, obowiązek potwierdzenia dobrego stanu zdrowia przed rozpoczęciem pracy zaświadczeniem lekarskim, przejścia wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne do wykonywania obowiązków, i poprzedzają przystąpienie do pracy. Przestrzeganie zasad BHP nie tylko podnosi jakość pracy, zwracając uwagę pracowników na różnego rodzaju zagrożenia, ale również jest wyrazem naszej dbałości o ich dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Wybuch pandemii COVID-19 skłonił nas do wprowadzenia niezbędnych ograniczeń w codziennych kontaktach również w pracy, m.in. wprowadzenia modelu pracy zdalnej i zastosowania wirtualnej formuły spotkań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Pandemia wciąż trwa, dlatego każdemu zapewniamy możliwość pracy z domu, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
DOBROSTAN PRACOWNIKÓW

Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności społecznej, jaka na nas spoczywa. Jednym z naszych najważniejszych obowiązków jest działanie w najlepszym interesie naszych pracowników. Z tego względu wprowadziliśmy wiele istotnych działań i inicjatyw, które wpływają na jakość naszego codziennego życia w biurze:

 • W każdy piątek organizujemy zdrowe śniadania dla wszystkich naszych pracowników. To okazja do wspólnego spotkania i złapania oddechu po całym tygodniu pracy. Ta inicjatywa jest bardzo doceniana przez wszystkich, ponieważ wpływa na budowanie dobrych relacji w organizacji i dobrą atmosferę w pracy. W czasie pandemii nie zrezygnowaliśmy ze śniadań, ale dostosowaliśmy ich formułę do obowiązujących restrykcji. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników – w miejsce spotkań wprowadziliśmy pudełka śniadaniowe.
 • Codziennie zapewniamy naszym pracownikom również dostęp do świeżych owoców sezonowych oraz zdrowych przekąsek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasem zajmując się codziennymi obowiązkami mogą zapomnieć o tym, jak ważną rolę odgrywa zbilansowana dieta. Przypominamy im o tym, promując zdrowy styl życia i dbając o ich dobre samopoczucie. Poprzez tego typu działania staramy się zachęcać do podejmowania odpowiedzialnych wyborów zdrowotnych.
 • Do potrzeb naszych pracowników dostosowaliśmy także nasze nowe biuro, do którego przenieśliśmy się w maju 2020 roku. Naszym celem było zapewnienie wszystkim odpowiednich warunków do pracy, które wpływają także na dobre samopoczucie. Nową przestrzeń biurową wyposażyliśmy w specjalne ruchome biurka i ergonomiczne krzesła biurowe, dzięki czemu stała się jeszcze bardziej komfortowa. Wszyscy nasi pracownicy mają również dostęp do przestrzeni wypoczynkowej – ogrodu na tarasie, z którego rozciąga się wspaniały widok na Warszawę.
 • Zadbaliśmy również o to, aby nasz nowy budynek był dostępny dla wszystkich – bez wyjątków.
DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI

W Griffin Capital Partners jesteśmy przekonani, że takie aspekty jak promowanie kultury pokojowego podejścia, różnorodności i rozwoju osobistego mają kluczowe znaczenie w procesie budowania kadry wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Przykładamy dużą wagę do samodoskonalenia wszystkich pracowników firmy, więc przez cały rok organizujemy wiele akcji społecznych i wolontariackich.

 • Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkich z nas, a niektórzy z naszych pracowników stracili bliskich. Aby wesprzeć ich w tym trudnym momencie, wprowadziliśmy specjalny program wsparcia, który pomaga pracownikom poradzić sobie z tak ogromną tragedią.. Wspólnie zorganizowaliśmy m.in. akcję wsparcia w formie zbiórki pieniężnej, a darczyńcami byli nie tylko pracownicy, ale także sama firma.
 • Wzięliśmy udział w Gaszyn Challenge – głównym celem tej akcji była pomoc dzieciom cierpiącym na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). W geście jedności i wsparcia, każdy z uczestników nie tylko przekazał datek na rzecz fundacji, ale wykonał także serię przysiadów i pompek.
 • Wzięliśmy również udział w wyzwaniu Bikes For Kids Challenge – okazaliśmy nasze wsparcie poprzez dołączenie do zbiórki pieniężnej dla podopiecznych Fundacji Happy Kids na zakup rowerów i innego sprzętu sportowego. Udział w wyzwaniu miał za zadanie zachęcić pracowników do aktywności fizycznej i zdrowej rywalizacji, a także wesprzeć finansowo szczytny cel. Każda firma partnerska musiała zgłosić do wykonania zadania co najmniej jeden zespół składający się z 5 rowerzystów. Głównym zadaniem do wykonania było pokonanie jak największej odległości mierzonej w kilometrach w wyznaczonym czasie jednego tygodnia. W efekcie udało się zebrać 100 tys. zł, a uczestnicy z firm partnerskich pokonali dystans równy dwukrotnemu okrążeniu kuli ziemskiej.
 • Kolejną inicjatywą, w którą się zaangażowaliśmy była akcja Helpdesk for Kids. Głównym celem tej inicjatywy było wsparcie dzieci z rodzin zastępczych, które ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, nie miały możliwości uczenia się zdalnie podczas pandemii COVID-19. Zbieraliśmy pieniądze i sprzęt komputerowy, aby zapewnić im lepsze warunki do nauki online.
 • Zimą zbieraliśmy koce, ręczniki i pościel, które przekazaliśmy schronisku dla psów. Pomaganie zwierzętom jest dla nas wspaniałym sposobem niesienia pomocy. Zmiana warunków życia bezdomnych zwierzaków jest ogromnym wyzwaniem, ale liczy się nawet najmniejszy gest, który przyczyni się do poprawy ich sytuacji.
 • Akcja „Zróbmy zdjęcie” miała na celu zbiórkę pieniędzy dla dwóch chłopców – Maksa, u którego zdiagnozowano SMA i całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu oraz Szymona – czterolatka z zespołem Downa chorującego na białaczkę. W ramach akcji robiliśmy wspólne zdjęcia z koordynatorem programu i przekazaliśmy pomoc finansową.
 • Wspólnie z jedną z naszych platform – Echo Investment, będącą inicjatorem akcji, a także wieloma firmami z branży postanowiliśmy wesprzeć szpitale i pracowników służby zdrowia, mierzących się w czasie pandemii z ogromnym i bezprecedensowym wyzwaniem. Przekazaliśmy pomoc w sumie 11 szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, którym dostarczaliśmy 970 posiłków dziennie, działając szczególnie aktywnie podczas wiosennego lockdownu i wzrostu zachorowań jesienią. W trakcie akcji firmy z branży przekazały łącznie ponad 40 tys. posiłków.
KULTURA RÓŻNORODNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU

Najlepszym kapitałem naszej firmy są nasi pracownicy. Właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do kwestii równości płci oraz wzmacniania pozycji kobiet na wszystkich szczeblach kariery. Promujemy kulturę równości i różnorodności, a także zapewniamy bezpieczne i etyczne warunki pracy.

 • Aktywnie wspieramy kobiety w podejmowaniu zatrudnienia w naszej branży. Płeć żeńską w naszej firmie reprezentują m.in. nasza główna radczyni prawna, starsza partnerka, członkini zarządu, a także wiele dyrektorek, prawniczek i menadżerek.
 • Wspieramy kulturę edukacji i rozwoju zawodowego. Oferujemy praktyki w niemal każdym dziale i dbamy o jak najwyższą jakość organizowanych szkoleń. Nasz najmłodszy praktykant ma 18 lat. Jesteśmy dumni z naszych działań, które zapewniają lepsze perspektywy rozwoju osobistego, równość szans na rynku pracy, a także uwzględniają osoby z najmłodszego pokolenia, dopiero wchodzące na rynek pracy.
 • Przywiązujemy dużą wagę do utrzymania zróżnicowanego pod względem wieku środowiska pracy. W naszym przekonaniu obecność osób w różnym wieku pozwala na wymianę cennych doświadczeń i perspektyw, a co najważniejsze ma za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wiek.
ETYKA BIZNESU I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

W naszej firmie obowiązuje wiele zasad dotyczących etycznego postępowania i przeciwdziałania wykluczeniu. Głównym celem naszej strategii w tym zakresie jest wzmocnienie ładu korporacyjnego, efektywne zarządzanie ryzykiem oraz minimalizacja zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość firmy. Od każdego z naszych pracowników oczekujemy, że będzie postępował uczciwie i zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

 • W naszej firmie obowiązuje Kodeks Postępowania, w którym określono zasady oraz wytyczne dotyczące uczciwych i etycznych praktyk biznesowych. Nasz Kodeks to także ważny element wewnętrznego systemu zarządzania i kontroli ryzyka w każdej platformie inwestycyjnej.
 • Przyjęliśmy ogólną politykę dotyczącą walki z korupcją. Zgodnie z nią żaden pracownik, partner ani członek zarządu firmy nie może obiecywać zapłaty, ani przekazywać pieniędzy czy przedmiotów wartościowych urzędnikowi publicznemu lub przedstawicielowi podmiotu z sektora prywatnego w celu nawiązania stosunków biznesowych, wpłynięcia na ich kształt lub utrzymania współpracy czy zapewnienia Griffin Capital Partners przewagi w jakiejkolwiek innej formie w sposób nieetyczny.
 • Nasz formularz „Poznaj swojego klienta” (KYC), zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) zapewnia ochronę danych osobowych naszych pracowników i określa nasze obowiązki w zakresie ich przetwarzania.
 • Wdrożyliśmy również Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), aby aktywnie zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pomaga nam ona także przeciwdziałać wykorzystywaniu naszej działalności we wszelkich innych celach, których elementem może być umożliwianie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu czy innego rodzaju działalności przestępczej.
 • Przykładamy szczególną wagę do wypełniania naszych obowiązków wynikających z prawa podatkowego, dlatego wdrożyliśmy procedury dotyczące zapobieganiu nieprawidłowościom
 • Nasza polityka dotycząca zgłaszania nieprawidłowości jest elementem naszego wewnętrznego systemu compliance. Pracowników i współpracowników naszej firmy oraz podmiotów powiązanych zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości (również przypuszczeń o ich zaistnieniu) o charakterze ogólnym, operacyjnym lub finansowym, które w ich ocenie naruszają lub mogą naruszać prawo, obowiązujące procedury lub kodeksy postępowania, po to,aby doskonalić nasze procedury i praktykę dnia codziennego.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracowników dotyczące procedur compliance, które wdrożyliśmy w ostatnim czasie w całej Grupie. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, takie jak zapobieganie konfliktom interesów, procedury raportowania, kanały do zgłaszania nieprawidłowości, identyfikacja problemów dotyczących compliance w bieżącej działalności naszej firmy czy wymagania w zakresie autoryzacji i raportowania informacji o transakcjach, których stroną są urzędnicy państwowi lub osoby z nimi powiązane.
 • Wdrożyliśmy odpowiednie zasady i procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zapoznać pracowników i współpracowników z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto stale monitorujemy zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na naszą działalność. W przypadku zmian zapewniamy odpowiednie szkolenia przypominające lub uzupełniające. W ciągu trzech miesięcy od zatrudnienia, wszyscy pracownicy Griffin Capital Partners muszą przejść zewnętrzne szkolenie w tym zakresie.