GRIFFIN CAPITAL PARTNERS OGŁASZA DWA STRATEGICZNE AWANSE WSPIERAJĄCE DALSZY ROZWÓJ FIRMY W OBSZARACH PRIVATE EQUITY I NIERUCHOMOŚCI

Wraz ze stale rosnącą skalą działania na rynkach private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, Griffin Capital Partners ogłasza dwa strategiczne awanse. Piotr Fijołek i Tomasz Mrowczyk - dotychczasowi Senior Partners - awansowali na stanowiska Co-Managing Partners. Nowe pozycje w strukturze organizacyjnej Griffina zostały stworzone, aby docenić wielki wkład obu menedżerów w rozwój firmy.

Piotr Fijołek związany jest z Griffinem od początku swojej zawodowej kariery. Jako ekspert w dziedzinie fuzji i przejęć posiada 15-letnie doświadczenie operacyjne w obszarze nieruchomości i private equity. Wśród osiągnięć Piotra Fijołka znajduje się ponad 100 zakończonych sukcesem transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 3,5 miliarda euro. Przez ponad dekadę zrealizował wiele flagowych projektów Griffina, m.in. transakcję przejęcia tzw. portfela M1 i nabycie większościowego pakietu udziałów w Murapolu, wiodącej polskiej firmie deweloperskiej, w której zasiada obecnie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Kieruje kilkoma platformami inwestycyjnymi, m.in. Murapol i Chariot, których GAV przekracza miliard euro.

Tomasz Mrowczyk, dotychczasowy Senior Partner, jest specjalistą w dziedzinie rynków finansowych z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. W Griffin Capital Partners odpowiada za rozwój działań w sektorze private equity. Odegrał kluczową rolę w wejściu Griffina do sektora energetycznego i nadzorował m.in. inwestycję w PAD-RES - platformę specjalizującą się w rozwoju projektów energetycznych na rynku czystych źródeł energii. Przed dołączeniem do Griffin Capital Partners, Tomasz Mrowczyk przez 11 lat pracował w Grupie PZU, gdzie kierował inwestycjami private equity, venture capital oraz private credit, będąc równocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego Grupy. W Grupie PZU Tomasz odpowiadał za pozyskanie, strukturyzowanie i realizację ponad 100 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów euro, w oparciu o różnorodne instrumenty finansowe. Tomasz rozpoczął swoją karierę w warszawskim biurze Ernst & Young Corporate Finance, w zespole odpowiedzialnym za fuzje, przejęcia i wyceny.

„Piotr i Tomasz stanowią dla Griffina nieoceniony atut i wsparcie, wnosząc swoją ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, obejmujące wszystkie kluczowe dla naszej firmy obszary. Ponieważ stale się rozwijamy i zwiększamy naszą obecność na europejskich rynkach, istotny jest dla nas silny zespół kierowany przez wybitnych liderów. Jestem przekonany, że kompetencje obu ekspertów pozwolą im odnieść sukces w nowych rolach” – powiedział Nebil Șenman, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners.

„W ostatnich latach Griffin zademonstrował swój ogromny potencjał i zanotował potężny wzrost, stając się największą tego typu firmą w Polsce. Z satysfakcją obserwujemy, jak nasz rosnący zespół utalentowanych ekspertów umożliwia nam udział w jeszcze większej liczbie inwestycji” - powiedział Maciej Dyjas, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners.