Mateusz Sulima
Associate Investment

Mateusz specjalizuje się w finansach korporacyjnych i rynku inwestycyjnym. Jako Associate Investment w Griffin Capital Partners jest odpowiedzialny za transakcje na rynku nieruchomości i private equity oraz rozwój platformy Student Depot.

Przed dołączeniem do firmy zdobywał doświadczenie zawodowe w Polskim Funduszu Rozwoju - grupie finansowej zarządzającej funduszami infrastrukturalnymi i private equity. Zajmował się bezpośrednimi inwestycjami kapitałowymi i dłużnymi w duże polskie przedsiębiorstwa, brał również udział w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pracował w dziale wycen oraz fuzji i przejęć w KPMG, międzynarodowej firmie doradczej.

Mateusz ukończył studia magisterskie z finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jest również absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.