Monika Kaczmarska
Senior Vice President Finance

Jako Senior Vice President Finance w Griffin Capital Partners Monika Kaczmarska jest odpowiedzialna między innymi za controlling spółek Grupy, realizowanie strategii finansowej, oraz funkcjonowanie procedur, compliance i kontrolę wewnętrzną. Monika Kaczmarska jest specjalistką w zakresie finansów. Wcześniej związana była ze spółkami Cornerstone Partners i Griffin Advisors.

Jest absolwentką Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego, Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach odbyła pięciomiesięczny staż w Komisji Europejskiej w Brukseli.