Nebil Șenman
Managing Partner

Nebil Șenman, razem z Maciejem Dyjasem, jest Współwłaścicielem i Partnerem Zarządzającym w Griffin Capital Partners,

Przez dziewięć lat Nebil Șenman pełnił kluczowe funkcje jako Starszy Wiceprezes i członek Rady Nadzorczej w funduszach private equity oraz nieruchomości grupy Oaktree w Niemczech i Polsce, odpowiadając za operacje warte wiele miliardów euro. Przed dołączeniem do Oaktree przez osiem lat zajmował się doradztwem w zakresie nieruchomości i spraw korporacyjnych w Ernst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie piastował różne stanowiska kierownicze.

Jest absolwentem uniwersytetów w Berlinie (TU Berlin, EBS), Paryżu (ESCP Europe) i Londynie (LSE). Ukończył też studia MBA i studia w zakresie inżynierii lądowej. Posiada także dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania nieruchomościami (EBS). Należy do Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (MRICS).