Przemysław Czuk
Chief Financial Officer & Senior Partner

Przemysław Czuk to doświadczony manager z wszechstronną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów. W czasie swojej 20-letniej kariery zyskał bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji transakcji. Jako Chief Financial Officer & Senior Partner w Griffin Capital Partners nadzoruje operacje finansowe firmy i zarządza działaniami operacyjnymi i finansowymi wszystkich platform inwestycyjnych. Jego obowiązki obejmują m.in. planowanie finansowe firmy, pozyskiwanie finansowania, zarządzanie ryzykiem i realizację projektów restrukturyzacyjnych. Jest również zaangażowany we wszystkie znaczące transakcje Griffin Capital Partners. Przed dołączeniem do Griffin, pełnił funkcje dyrektora finansowego oraz członka zarządu ds. finansowych w takich firmach, jak J&S Energy S.A., spółka zależna Mercuria Energy Group, a także w spółkach portfelowych funduszy private equity – Mykogen Polska S.A. (Abris) oraz American Heart of Poland S.A. (Advent). Pracował także w Arthur Andersen – jednej z największych publicznych firm audytorskich w latach 90. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.