PORTFOLIO EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT PRZEKROCZYŁO 1,2 MLN MKW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU, A PLATFORMA KONTYNUUJE DYNAMICZNY WZROST

European Logistics Investment (ELI), szybko rozwijająca się na polskim rynku platforma logistyczna, zakończyła I półrocze 2022 r. z portfelem projektów ukończonych, w fazie budowy oraz zabezpieczonych pod nowe inwestycje o łącznej powierzchni przekraczającej 1,2 mln mkw. W tym okresie ELI powiększyło swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA i rozpoczęło realizację nowych projektów logistycznych o łącznej powierzchni 97 tys. mkw. GLA.

ELI kontynuuje aktywną działalność inwestycyjną, wykorzystując solidne fundamenty polskiego rynku logistycznego. Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. wielkość portfela ELI przekroczyła 1,2 mln mkw. powierzchni, w ramach 28 projektów zlokalizowanych na 10 rynkach logistycznych w całej Polsce.

Nowe projekty ELI w I półroczu 2022

W pierwszym półroczu 2022 roku, ELI rozpoczęło realizację wysokiej jakości powierzchni logistycznych w ramach 3 projektów o łącznej powierzchni 97 tys. mkw. GLA. Nowe inwestycje zlokalizowane są w Krakowie, Lublinie oraz Toruniu. Dwa obiekty stanowią rozbudowę istniejących już parków logistycznych o kolejne fazy.

Projekty uzyskały satysfakcjonujący poziom pre-let, a umowami najmu objęte zostało 50% dostępnej powierzchni. Wśród przyszłych najemców znajdują się firmy produkcyjne, logistyczne i handlowe, między innymi Trivium Packaging, Stella Pack, Dachser czy Hellmann. Nowe obiekty będą spełniać najnowocześniejsze wymagania techniczne, co pozwoli na uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie „Very Good".

- ELI aktywnie monitoruje nisze rynkowe i uczestniczy w rozwoju perspektywicznych hubów logistycznych, które notują zwiększające się zainteresowanie inwestorów i najemców. Nasze inwestycje w Krakowie, Lublinie i Toruniu zlokalizowane są wzdłuż nowych lub planowanych korytarzy tranzytowych, które pobudzają aktywność gospodarczą w regionach. Nowe projekty wpisują się w naszą strategią inwestowania w wysokiej klasy aktywa logistyczne na rynkach wschodzących charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu – mówi Łukasz Troczek, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners, odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Nowe grunty pozyskane w I półroczu 2022

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku ELI powiększyło swój bank ziemi o 90 tys. mkw. GLA w kluczowych węzłach logistycznych w Polsce - w Warszawie, Łodzi i na Górnym Śląsku. Są to wiodące regiony na mapie polskiego rynku logistycznego, które w 12 miesięcznym okresie (do marca 2022 r.) odpowiadały za 45% krajowego popytu brutto. Zabezpieczone grunty zlokalizowane są w pobliżu największych polskich aglomeracji, które dostarczają szeroką bazę konsumentów i charakteryzują się doskonałym połączeniem z głównymi europejskimi i krajowymi szlakami tranzytowymi.

- Silny rozwój portfolio ELI odzwierciedla dynamiczną sytuację na polskim rynku logistycznym. Zdecydowana większość nowej powierzchni, która została ukończona w ostatnich miesiącach, została zaabsorbowana przez rynek, a wskaźnik dostępnej powierzchni znajduje się blisko historycznego minimum (tj. 5%). W dalszym ciągu widzimy potencjał do dalszego wzrostu naszego portfela i pozostajemy aktywni inwestycyjnie na krajowym rynku logistycznym - mówi Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Capital Partners odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.