Adelaide

Zakup od Nationwide portfela trudnych kredytów w Niemczech obejmujących ok. 50 dłużników i 70 kredytów ulokowanych w blisko 200 nieruchomościach wielofunkcyjnych (biura, centra handlowe, nieruchomości przemysłowe, mieszkania). Restrukturyzacja i sprzedaż portfela.