Operator telewizji kablowej

Finansowanie służące do rekapitalizacji operatora telewizji kablowej w państwach nadbałtyckich.