Deutsche Wohnen

Kupno, zarządzanie i restrukturyzacja platformy mieszkaniowej Gehag GmbH posiadającej 20 tys. mieszkań i 20 domów opieki, o wartości ponad 1 mld euro. Pośredni zakup Katharinenhoefe – wiodącego operatora domów opieki. Wyjście poprzez połączenie Gehag GmbH z Deutsche Wohnen AG o łącznej wartości ponad 2 mld euro, następnie sukcesywna sprzedaż pakietów akcji dużym inwestorom instytucjonalnym.