ESG Berlin

Zakup i włączenie 6 100 mieszkań o łącznej wartości 350 mln euro do Gehag GmbH, jednego z największych wówczas właścicieli i zarządcy mieszkań w Berlinie.