Fotoworld

Zakup i rozwój największego fotograficznego biznesu hurtowego i detalicznego w Polsce, Czechach i na Słowacji, w tym odnoszącej sukcesy platformy e-commerce. Wyjście z inwestycji na rzecz Kodak.