German Acorn Real Estate/Deutsche Office AG

Zakup portfela 49 biurowców na terenie całych Niemiec o całkowitej powierzchni najmu GLA ponad 550 tys. mkw. i wartości ponad 1,1 mld euro oraz zorganizowanie ponad 800 mln finansowania dla strony trzeciej, a także portfela 13 budynków biurowych na terenie całych Niemiec o całkowitej powierzchni najmu GLA ponad 370 tys. mkw. i wartości ponad 600 mln euro oraz zorganizowanie ponad 450 mln finansowania dla strony trzeciej. Utworzenie platformy operacyjnej German Acorn Real Estate, która przejęła zarządzanie i wszystkie działania zewnętrzne. Wyjście poprzez sprzedaż części aktywów oraz fuzję z Prime Office AG, w tym refinansowanie (900 mln euro) oraz podniesienie kapitału (130 mln euro), utworzenie Deutsche Office AG – wiodącej publicznej spółki w sektorze nieruchomości o wartości przekraczającej 2 mld euro, następnie jej fuzja i sprzedaż na rzecz Alstria Office REIT AG.