Sieć szpitali

Nabycie mniejszościowego pakietu akcji wiodącej sieci prywatnych szpitali w Polsce.