Diagnostyka obrazowa

Nabycie mniejszościowego pakietu akcji spółki w branży diagnostyki obrazowej w Polsce.