Wiodący operator górskiej kolejki linowej

Finansowanie służące do wykupu lewarowanego dla operatora górskiej kolejki linowej.