Meble Emilia

Spółka reprezentująca branżę meblarskiego handlu detalicznego, posiadająca portfel atrakcyjnych nieruchomości, zakupiona przez Griffin w wyniku procesu prywatyzacji w 2012 roku. Inwestycja przeprowadzona w drodze komasacji działek, w wyniku której powstał jeden z największych biurowych projektów deweloperskich w Warszawie. Wyjście z inwestycji nastąpiło poprzez sprzedaż indywidualnych aktywów.