Bank średniej wielkości

Nabycie średniej wielkości banku, a następnie integracja z istniejącymi aktywami w sektorze bankowym celem uzyskania synergii i osiągnięcia korzyści skali.