Operator telefonii komórkowej

Finansowanie służące do rekapitalizacji operatora telefonii komórkowej.