NPL

Finansowanie nabycia detalicznego portfela kredytów nieregularnych.