Firma z branży chirurgii ortopedycznej

Nabycie wiodącej firmy z branży chirurgii ortopedycznej w ramach szerszej konsolidacji i dywersyfikacji działalności w sektorze ochrony zdrowia.