Przychodnie

Nabycie 2 spółek zarządzających sieciami przychodni w Polsce w ramach konsolidacji sektora.