Operator towarowych przewozów kolejowych

Nabycie mniejszościowego pakietu akcji wiodącego operatora towarowych przewozów kolejowych w Polsce.