SMYK.com

Powstał jako siostrzana firma marki detalicznej SMYK. Była to wówczas czwarta co do wielkości witryna e-commerce w Polsce.