STRATEGICZNE PARTNERSTWO: GRUPA WING JAKO UDZIAŁOWIEC WIĘKSZOŚCIOWY I GRIFFIN CAPITAL PARTNERS NABYWAJĄ AKCJE BERLIŃSKIEJ SPÓŁKI BAUWERT AG

Firma deweloperska BAUWERT AG działająca na rynku nieruchomości w Berlinie nawiązuje strategiczne partnerstwo z węgierską grupą WING oraz międzynarodowym funduszem inwestycyjnym i zarządcą aktywów Griffin Capital Partners. W tym celu trzy firmy podpisały umowę, zgodnie z którą WING i Griffin obejmą łącznie 60 proc. akcji BAUWERT. Pozostałe 40 proc. pozostanie w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. Grupa Wing będzie posiadać pakiet kontrolny w spółce.

Umowa jest ważnym kamieniem milowym w strategii międzynarodowej ekspansji Grupy WING, której celem jest zdobycie pozycji lidera na europejskim rynku nieruchomości. BAUWERT będzie kontynuował swój obecny model biznesowy polegający na budowie i sprzedaży najwyższej jakości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, a w dalszej przyszłości będzie dążyć do zwiększenia skali biznesu. Firma będzie nadal reprezentowana przez dotychczasowych trzech członków Zarządu, dr Jürgena Leibfrieda, Michaela Staudingera i Daniela Herrmanna.

- Przejęcie większościowego pakietu udziałów w jednym z najbardziej uznanych niemieckich deweloperów jest strategicznym kamieniem milowym w międzynarodowej ekspansji WING. Niemiecki rynek nieruchomości jest największym i najsilniejszym w Europie i oferuje zarówno zróżnicowane możliwości rozwoju, jak i stabilność. Mocno wierzymy w dalszą dynamikę i wzrost rynku berlińskiego i cieszymy się, że wspólnie z naszymi partnerami z BAUWERT będziemy tworzyć długoterminową wartość dodaną w sektorze nieruchomości. Mamy długą i udokumentowaną historię udanej współpracy z wiodącymi niemieckimi firmami. Na Węgrzech zrealizowaliśmy obiekty siedzib głównych dla firm Telekom, Allianz, EON, Siemens, evosoft, a także Unii Europejskiej w ramach długoterminowych umów najmu. Obecnie realizujemy siedzibę główną i obiekty studyjne dla RTL na Węgrzech. Wierzymy, że współpraca z tymi firmami potwierdza nasza pozycję jako wiarygodnego, długoterminowego partnera – mówi Noah Steinberg, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy WING.

 - Nasi nowi partnerzy podzielają nasze spojrzenie na długoterminową strategię inwestycyjną, którą dalej będziemy konsekwentnie realizować. Wierzymy, że  wspólnie z WING i Griffin doskonale się rozumiemy i będziemy mogli skupić się na dalszym rozwoju i w przyszłości wspólnie będziemy mogli czerpać korzyści z naszej współpracy – skomentował dr Jürgen Leibfried, współwłaściciel i partner zarządzający Bauwert.

 - Szukaliśmy inwestora strategicznego, który włączyłby się w dalszy rozwój naszej firmy, jednak wyzwaniem było znalezienie partnera podzielającego te same wartości, posiadającego praktyczne doświadczenie i głębokie zrozumienie specyfiki sektora nieruchomości. Jestem przekonany, że rozpoczynamy długą i udaną współpracę – dodaje Michael Staudinger, współwłaściciel i partner zarządzający Bauwert.

- BAUWERT jest wiodącym deweloperem koncentrującym się na Berlinie, z doskonałą kadrą zarządzającą, którą znamy od wielu lat. Już od jakiegoś czasu planowaliśmy dalsze rozszerzenie naszej obecności w Niemczech. Jest to ważny element naszej międzynarodowej strategii, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że udaje nam się ją z sukcesem realizowaćmówi Nebil Senman, Partner Zarządzający Griffin Capital Partners.

- Po stworzeniu udanego partnerstwa z WING na polskim rynku, cieszymy się z rozszerzenia naszej współpracy na Niemcy, które naszym zdaniem w najbliższym czasie powinny być jednym z najbardziej odpornych rynków. Bardzo cenimy doświadczenie i umiejętności zespołu menedżerskiego BAUWERT i z radością patrzymy na naszą przyszłą współpracę – dodaje Maciej Dyjas, Partner Zarządzający Griffin Capital Partners.

Od momentu powstania w 1983 roku firma BAUWERT zrealizowała ponad 330 projektów i wybudowała ponad 2 mln mkw. oraz osiągnęła wolumen inwestycji w wysokości ponad 4,5 mld euro, przy czym ponad 70 proc. z nich znajdowało się się na rynku berlińskim. Obecnie firma dysponuje portfelem projektów o docelowej wartości ponad 2,5 mld euro w najlepszych lokalizacjach Berlina, jak również w okolicach stolicy Niemiec.

Grupa WING jest wiodącym deweloperem i inwestorem na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, z silną obecnością na Węgrzech i w Polsce oraz planami dalszej ekspansji międzynarodowej. WING i Griffin nawiązały już udaną współpracę na polskim rynku poprzez nabycie 66 proc. udziałów w Echo Investment, czołowym polskim deweloperze notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie współpraca ta jest wzmocniona poprzez ustanowienie silnej obecności na rynku niemieckim.

Zakończenie transakcji planowane jest na początek przyszłego roku. W procesie doradzały stronom CMS i PWC w imieniu BAUWERT oraz Greenberg Traurig, EY i CBRE po stronie nabywających.