EPP

EPP, spółka działająca według formuły REIT, skupiająca się na sektorze nieruchomości handlowych, to największy zarządca centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu.

Spółka powstała w 2016 roku w wyniku wydzielenia aktywów komercyjnych Echo Investment, a akcjonariuszem większościowym została spółka Redefine Properties. W 2022 roku Redefine Properties zwiększyło swój udział w akcjonariacie EPP do prawie 100%.

Portfel firmy obejmuje 35 projektów o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.  EPP dąży do zapewnienia maksymalnych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów joint venture poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.

EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE). Griffin Capital Partners działa jako asset manager z ramienia Redefine Properties.

Zobacz więcej