EPP

EPP to spółka działająca według formuły REIT notowana na giełdach w Johannesburgu i Luksemburgu, inwestująca w sektorze nieruchomości handlowych na terenie całej Polski.

Spółka powstała w 2016 roku w wyniku wydzielenia aktywów komercyjnych Echo Investment, a akcjonariuszem większościowym została spółka Redefine Properties. We wrześniu 2016 roku Griffin, wraz z Redefine i Echo Investment, wprowadził EPP na giełdy w Johannesburgu i Luksemburgu jednocześnie podnosząc kapitał o 100 milionów euro. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W 2018 roku Griffin zorganizował dla EPP pożyczkę w wysokości 250 mln euro, a pożyczkodawcą był CPPIB Investment Inc. Ponadto, w 2019 roku, Griffin pomagał w podniesieniu kapitału EPP o wartości 75 mln euro – nowe akcje przejęła spółka iGroup. Wartość portfela nieruchomości to ponad 2 mld euro. Zdywersyfikowany portfel aktywów znajduje się w największych miastach Polski o wysokiej sile nabywczej, atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie platformy aktywów handlowych przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom.

Zobacz więcej