IIPROP

International Industrial Properties (IIProp) to szybko rozwijająca się platforma logistyczna, która koncentruje się na inwestowaniu w powierzchnie przemysłowe i logistyczne na kluczowych rynkach europejskich. Platforma działa we współpracy z firmą Panattoni, wiodącym deweloperem nieruchomości przemysłowych w Europie i USA.

W 2021 r. platforma rozszerzyła działalność na europejskich rynkach, pozyskując pierwsze projekty w Holandii i Polsce, jednocześnie zwiększając obecność na rynku niemieckim i hiszpańskim. Platforma kontynuowała swoją ekspansję w 2022 roku, poprzez selektywne dodawanie projektów na kluczowych rynkach Europy Zachodniej (Francja, Włochy, Austria), jak również poprzez przekształcanie dobrze usytuowanego banku ziemi w aktywa trwałe.

Obecne portfolio IIProp obejmuje 9 projektów w kluczowych centrach logistycznych w Austrii, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce i Hiszpanii. Łączna szacowana powierzchnia GLA zabezpieczonych projektów IIProp wynosi ok. 405 000 mkw, z czego prawie 150 000 mkw to aktywa ustabilizowane. Przyszłe projekty są strategicznie pozyskiwane na uznanych rynkach Europy Zachodniej.

Właścicielami IIProp są Madison International Realty oraz Griffin Capital Partners.

Zobacz więcej