HORSE GROUP

Platforma Horse Group powstała w marcu 2022 r. jako joint venture pomiędzy Redefine Properties, EPP i PIMCO z portfelem 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni 439 tys. mkw. GLA.

Strategia inwestycyjna platformy Horse Group ma na celu zapewnienie długoterminowych, stabilnych wpływów dla obu akcjonariuszy z aktywów w portfelu. EPP jest odpowiedzialne za bieżące zarządzanie i wynajem obiektów handlowych w ramach portfela.

Utworzenie Horse Group stanowi największą transakcję w sektorze retail w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od początku pandemii COVID-19.

Transakcja była kluczowym elementem realizacji nowej strategii długoterminowej EPP. Poprzedziło ją wycofanie EPP z Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz przejęcie pakietu kontrolnego w EPP przez Redefine Properties.

Griffin Capital Partners pełnił rolę transaction managera i wspiera inwestorów Horse Group w dalszym funkcjonowaniu platformy.

Zobacz więcej