HORSE

Platforma Horse powstała w marcu 2022 r. jako joint venture pomiędzy Redefine Properties, EPP i PIMCO z portfelem 11 centrów handlowych o łącznej powierzchni 439 tys. mkw. GLA.

Strategia inwestycyjna platformy Horse polega na zapewnieniu długoterminowych, stabilnych wpływów generowanych przez aktywa w portfelu na rzeczy obu akcjonariuszy. EPP jest odpowiedzialne za bieżące zarządzanie i wynajem obiektów handlowych w ramach portfela.

Utworzenie Horse JV jest największą transakcją na rynku retail w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Transakcja była kluczowym elementem realizacji nowej strategii długoterminowej EPP. Poprzedziło ją wycofanie EPP z Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz przejęcie pakietu kontrolnego w EPP przez Redefine Properties.

Griffin Capital Partners pełnił rolę Transaction Managera i będzie wspierał inwestorów Horse JV w dalszym funkcjonowaniu platformy.

Zobacz więcej