GRIFFIN PROPERTY FINANCE

Największa w Polsce, niezależna platforma finansowa związana z sektorem nieruchomości prowadzona wspólnie z Oaktree Capital Management i PIMCO - zapewniająca finansowanie zakupu ziemi / refinansowanie „banków” ziemi należących do deweloperów, finansowanie projektów w trakcie budowy wymagających wyższej dźwigni finansowej lub procesów deweloperskich z niskim poziomem wynajętej powierzchni, finansowanie pomostowe, zwłaszcza projektów znajdujących się w fazie przebudowy, repozycjonowania lub ponownego najmu, finansowanie o wysokiej dźwigni finansowej (ze stosunkiem kredytu do wartości na poziomie 80%) na projekty inwestycyjne generujące przychody gotówkowe oraz finansowanie typu mezzanine podporządkowanego względem kredytów bankowych.

Zobacz więcej