GRIFFIN PROPERTY FINANCE

Największa w Polsce, niezależna platforma finansowa związana z sektorem nieruchomości, zapewniająca:

  • Finansowanie zakupu ziemi / refinansowanie „banków” ziemi należących do deweloperów
  • Finansowanie projektów w trakcie budowy wymagających wyższej dźwigni finansowej lub procesów deweloperskich z niskim poziomem wynajętej powierzchni
  • Finansowanie pomostowe, zwłaszcza projektów znajdujących się w fazie przebudowy, repozycjonowania lub ponownego najmu
  • Finansowanie o wysokiej dźwigni finansowej (ze stosunkiem kredytu do wartości na poziomie 80%) na projekty inwestycyjne generujące przychody gotówkowe
  • Finansowanie typu mezzanine podporządkowanego względem kredytów bankowych.
  • Jedną z ostatnich transakcji było zorganizowanie finansowania typu mezzanine dla Echo Investment i EPP na zakup i budowę Galerii Młociny
Zobacz więcej