GRIFFIN PROPERTY FINANCE

Największa w Polsce, niezależna platforma finansowa związana z sektorem nieruchomości prowadzona wspólnie z Oaktree Capital Management i PIMCO - zapewniająca m.in.:

  • finansowanie zakupu ziemi / refinansowanie „banków” ziemi należących do deweloperów,
  • finansowanie projektów w trakcie budowy wymagających wyższej dźwigni finansowej lub procesów deweloperskich z niskim poziomem wynajętej powierzchni,
  • finansowanie pomostowe, zwłaszcza projektów znajdujących się w fazie przebudowy, repozycjonowania lub ponownego najmu,
  • finansowanie o wysokiej dźwigni finansowej (ze stosunkiem kredytu do wartości na poziomie 80%) na projekty inwestycyjne generujące przychody gotówkowe,
  • finansowanie typu mezzanine podporządkowanego względem kredytów bankowych.

Griffin Capital Partners pełni rolę asset managera, pozyskuje potencjalne transakcje, które mogą być finansowane przez Griffin Property Fund oraz monitoruje wypłacone pożyczki.

Zobacz więcej