Jakub Art
Vice President Finance

Specjalizuje się w dziedzinach finansowania, sprawozdawczości, modelowania finansowego, wdrożeń narzędzi IT oraz zarządzania aktywami.

Jakub Art jako Vice President Finance w Griffin Capital Partners zajmuje się kwestiami związanymi ze wszystkimi platformami inwestycyjnymi firmy. Odpowiada za finansowanie, sprawozdawczość, wdrożenia narzędzi IT oraz zarządzanie aktywami Grupy.

Poprzednio jako Head of Controlling and Reporting w Grupie Kapitałowej Marvipol Development był odpowiedzialny za budżetowanie, procesy finansowe związane z bankami i obligacjami, przygotowanie modeli finansowych, prognozowanie przychodów i wydatków oraz sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wcześniej jako Senior w dziale audytu w Ernst & Young odpowiadał za współpracę m.in. z Echo Investment, Skanska i CBRE Global Investors.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.